Akupunktur ile ilgili sık sorulan sorular?
Akupunktur hakkında sık sorulan sorular
 

 

 

   Sağlık alanında gelişen hizmet standartları ile etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olan akupunkturun uygulanabilmesi içinde bazı koşullar gündeme gelmiştir. Akupunktur uygulama eğitimi yoğun ilgi gerektiren, uzun, yorucu ve masraflı bir eğitimdir. Bu eğitimi başarıyla tamamlanan ve düzenlenen sınavlarda başarılı olanlar için bu durum bir sertifika ile belgelenir. Aşağıdaki listede "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Eğitim Sertifikası" sahibi hekimler listelenmektedir. Daha etkili ve güvenilir bir akupunktur uygulaması için tedavi aldığınız kişinin Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Eğitim Sertifikası sahibi olmasına ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu bir Tıp Doktoru veya Diş Hekimi olmasına özen göstermenizi öneriyoruz. Şehrinizdeki akupunktur uzmanına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

Akupunktur uzmanı bul


0 Yorum -


 

Akupunktur nedir?
   Acus ve punctura kelimelerinden oluşan bir deyimdir. Noktaya iğne batırmak anlamına gelir. Akupunktur alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden en iyi bilinenidir. Akupunktur uygulayan birçok doktor tarafından uygun koşullarda bir tedavi yöntemi olarak tek başına akupunktur kullanılabilir. Akupunkturun kaynağı 3000 yıldan öncesine dayanır ve dünyanın her ülkesinde uygulanır. Çin, Japonya, Taiwan ve Kore`de genel olarak ilk tedavi olarak kullanılır. 1970`lerin sonuna doğru batı dünyasında ve ABD`de popülerlik kazanmaya başlamıştır.
Akupunktur nasıl uygulanır? 
   Akupunktur temel olarak belirli vücut noktalarına (akupunktur noktalarına) iğneler batırılması yoluyla uygulanır. Klasik kitaplara göre bu noktalar meridyenler ya da enerji akışı olan kanallar üzerinde bulunur.
 Akupunkturun temel felsefesi nedir?
   Geleneksel Çin tıbbına göre (Traditional Chinese Medicine-TCM) hem iyilik hali hem de hastalıklar yin ve yang arasındaki dengesizlikten kaynaklanır.Zıt kuvvetler arasındaki bu hareket Qi (ki, çi) olarak adlandırılır. Qi`nin geleneksel Çin tıbbında iyileşme sisteminin başlıca öğesi olduğu düşünülür. Vücudun enerji kanallarından veya meridyenlerden sürekli olarak akan canlılıkla ilgili kuvvetler bir enerji olarak düşünülür.
Yin ve Yang neleri temsil eder?
   Yin hayatın dişi yanıdır; Besleyicilik, aşağı, serinlik, eksiklik, iç kısım, yeniliğe açıklık, koruyuculuk, yumuşaklık ve zayıflık ile temsil edilir. Yang erkek karşı noktadır; sertlik, baskınlık, enerjiklik, üstünlük, sıcaklık, fazlalık, dış kısım ve yaratıcılık ile temsil edilir. Meridyenlerde, organlarda ve beş elementte Qi akışındaki dengesizlikler hastalık, ağrı ve hastalık yapan etkenlere karşı hassasiyete neden olur.
Geleneksel Çin tıbbında tedavide neler kullanılır?
   Hem iç hem de dış alanlarda sıcaklık, soğukluk, nem ve kuruluk gibi dengeleyici etkenler geleneksel Çin tıbbı uygulayıcıları ve tıbbi akupunkturistler tarafından meridyenler boyunca anahtar noktalara iğneler batırılarak uygulanır. Geleneksel Çin tıbbında diyet, şifalı bitkiler, kupalama, moksibisyon, masaj, Tai Chi egzersizleri ve meditasyon gibi diğer uygulamalarında yeri vardır.  
Moksibisyon nedir?
   Akupunktur noktalarının veya iğnelerin yanan bir bitki tarafından ısıtılmasıdır.

 

Bu yazının devamında neler var?? (biraz daha toplu halde bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz...)

WHO - Dünya Sağlık Örgütü, Akupunktur ile tedavi edilen hastalıklar ve bozukluklar

Akupunkturun endike olabileceği durumlar (Amerikan Tıbbi Akupunktur Akademisi)

Dünya Sağlık Örgütü`ne göre Akupuktur Endikasyonları

Akupunktur ile ilgili National Institutes of Health Konsensus Paneli  

 

 

WHO - Dünya Sağlık Örgütü, Akupunktur ile tedavi edilen hastalıklar ve bozukluklar

(WHO - World Health Organization - Dünya Sağlık Örgütü)

Akupunktur ile tedavi edilen hastalıklar ve bozukluklar 

Kontrollü klinik çalışmalarda akupunktur tedavisinin etkili olduğu durumlar 4 kategoride incelenebilir.

1- Kontrollü klinik çalışmalarda akupunktur tedavisinin etkili olduğu ispatlanan hastalıklar

                Radyoterapi ve/veya kemoterapinin olumsuz etkileri

                Alerjik rinit (saman nezlesi dahil)

                Safra koliği

                Depresyon (depresif nevroz ve inme sonrası depresyon dahil)

                Dizanteri (akut basiller)

                Primer dismenore

                Akut epigastralji (peptik ülserde, akut ve kronik gastritte, gastrospazmda)

                Yüz ağrısı (kranio mandibular hastalıklar dahil)

                Baş ağrısı

                Esansiyel hipertansiyon

                Primer hipotansiyon

                Doğumun indüksiyonu

                Diz ağrısı

                Lökopeni

                Bel ağrısı

                Fetusun malpozisyonunun düzeltilmesi

                Sabah bulantısı

                Mide bulantısı ve kusma

                Boyun ağrısı

                Dental ağrı (diş ağrısı ve temporomandibular disfonksiyon)

                Periartrit(omuz)

                Ameliyat sonrası ağrı

                Renal kolik

                Romatoid artrit

                Siyatik

                Gerilme (burkulma)

                İnme

                Tenisçi dirseği 

  

2- Akupunkturun tedavi edici etkinliğinin gösterildiği, fakat daha fazla kanıta ihtiyaç olan durumlar

                Karın ağrısı (akut gastroenterit veya gastrointestinal spazma bağlı)

                Akne vulgaris

                Alkol bağımlılığı ve detoksifikasyon

                Bell paralizisi

                Bronşial astım

                Kanser ağrısı

                Kalp Nevrozu

                Kolesistit

                Kolelitiazis

                Stres sendromu ile başetme

                Kapalı kafa içi yaralanma

                Diyabet (insüline bağımlı olmayan)

                Kulak ağrısı

                Epidemik hemorajik ateş

                Burun kanaması (basit, genel ve lokal bir hastalığa bağlı olmayan)

                Göz ağrısı

                Kadın infertilitesi (Kısırlık)

                Yüz spazmı

                Kadın üretral sendromu

                Fibromiyalji ve fasiit

                Gastrokinetik rahatsizlık

                Gut artriti

                Hepatit B virüsü taşıyıcısı durumu

                Herpes zoster

                Hiperlipidemi

                Hipo-ovarianizm

                Uyku bozukluğu

                Doğum ağrısı

                Laktasyon eksikliği

                Erkek cinsel fonksiyon bozukluğu (organik olmayan)

                Meniere hastalığı

                Post herpetik nevralji

                Nörodermatit

                Obezite

                Afyon, kokain ve eroin bağımlılığı

                Osteoartrit

                Endoskobik muayeneye bağlı ağrı

                Tromboanjitis obliteransa bağlı ağrı

                Polikistik over sendromu

                Çocuklarda ekstübasyon sonrası

                Ameliyat sonrası iyileşme dönemi

                Premenstürel sendrom

                Kronik prostatit

                Pruritis

                Radiküler ve psödorediküler ağrı sendromu

                Primer reynaud sendromu

                Tekrarlayan alt idrar yolu enfeksiyonu

                Refleks sempatik distrofi

                Travmatik idrar retansiyonu

                Şizofreni

                İlaçla indüklenen sialism

                Sjögren sendromu

                Boğaz ağrısı (tonsillit dahil)

                Omurga ağrı (akut)

                Boyun tutukluğu

                Temporomandibular eklem disfonksiyonu

                Tietze sendromu

                Sigara bağımlılığı

                Tourette sendromu

                Ülseratif kolit (kronik)

                Böbrek taşı

                Vasküler demans

                Boğmaca (pertussis) 

 

3- Sadece bireysel kontrollü çalışmalarda etkili olduğu bildirilen, ancak geleneksel tedavilerin zor olduğu durumlarda akupunkturun denemeye değer olduğu hastalık ve semptomlar

                Kloazma (gebelik maskesi)

                Koroidopati

                Renk körlüğü

                Sağırlık

                Hypophrenia (nedensiz mutsuzluk, zihinsel zayıflık)

                İrritable kolon sendromu

                Omurilik yaralanmasında nöropatik mesane

                Pulmoner kalp hastalığı (kronik)

                Küçük havayolu obstrüksiyonu

 

4- Modern medikal bilgi ve tecrübeye sahip ve izlem (monitörizasyon) imkanı olan uzmanların akupunktur tedavisini uygulayabileceği durumlar 

                Kronik akciğer hastalığında nefes darlığı

                Koma

                İnfantil konvülsiyonlar

                Koroner kalp hastalığı (anjina pektoris)

                Bebeklerde, küçük çocuklarda ishal

                Çocuklarda ensefalit, viral (geç evre)

                Progresif bulbar ve psödobulbar paralizi

Kaynak: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/5.html

 

Akupunkturun endike olabileceği durumlar (Amerikan Tıbbi Akupunktur Akademisi)

Akupunkturun endike olabileceği durumlar (Amerikan Tıbbi Akupunktur Akademisi) 

               Akut ve kronik ağrı kontrolü

                Travma ve operasyon sonrası ileus

                Kas spazmları, tremor, tikler, kontraktürler

                Paresteziler

                Anksiyete, korku, panik

                İlaç detoksifikasyonu

                Nevralji (trigeminal, herpes zoster, postherpetik, diğer)

                Kardiyovasküler olayların skeli olarak 7. sinir felci

                Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar (bulantı, kusma, özofageal spazm, hiperasidite, irritabl barsak sendromu)

                Başağrısı, vertigo (Meniere), tinnutus

                Fantom ağrısı

                Donuk omuz

                Servikal ve lomber omurga sendromları

                Plantar fasiit

                Artrit, artroz

                Bursit, tendinit, karpal tünel sendromu

                Sprain ve kontüzyonlar

                Kırıklarda ağrı ve ödem kontrolünde ve iyileşme sürecini hızlandırmakta

                Temporomandibular eklem bozukluğu, bruksizm

                Dismenore, pelvik ağrı

                İnsomnia

                Anoreksi

                Atipik göğüs ağrısı (negatif muayene)

                İdiyopatik çarpıntı, sinüs taşikardisi

                Alrjik sinüzit

                Dirençli hıçkırık

                Dermatozlar (ürtiker, pruritis, egzema, psöriasis)

                Konstipasyon, diyare

                Üriner inkontinans, retansiyon (nrojenik, spastik, ilaç yan etkisi)

                Abdominal distansiyon/gaz

                Ciddi hipertermi

                Narkotiklerin kontrendike olduğu öksürük

                Yüksek riskli hastalarda akupunktur anestezisi

Kaynak: Sierpina VS, Frenkel MA. Acupuncture: a clinical review. South Med J. 2005 Mar;98(3):330-7.

 

Dünya Sağlık Örgütü`ne göre Akupuktur Endikasyonları

Dünya Sağlık Örgütü`ne göre Akupuktur Endikasyonları

Solunum yolu hastalıkları

                Akut sinüzit

                Akut rinit

                Soğuk algınlığı

                Akut tonsillit

Gastrointestinal hastalıklar

                Özofagus ve kardia spazmı

                Hıçkırık

                Gastroptozis

                Akut ve kronik gastrit

                Gastrik hiperasidite

                Kronik duodenal ülserler (ağrı tedavisi)

                Akut ve kronik kolit

                Basil kaynaklı dizanteri

                Konstipasyon

                Diyare

                Paralitik ileus

Bronkopulmoner hastalıklar

                Akut bronşit

                Bronşial astma (çocuklarda ve komplike olmayan hastalarda en etkilidir.)

Nörolojik hastalıklar

                Baş ağrısı

                Migren

                Trigeminal nevralji

                Fasial paralizi (erken evre, 3-6 ay içinde)

                İnme sonrası parezi

                Periferal nöropati

                Polio sekeli (erken evre, 6 ay içinde)

                Meniere hastalığı

                Nörojenik mesane bozukluğu

                Enürezis nokturna

                İnterkostal nöralji

Göz hastalıkları

                Akut konjunktivit

                Santral retinit

                Miyopati (çocuklarda)

                Katarakt (komplikasyonsuz)

Kas iskelet sistemi hastalıkları

                Servikobrakial sendrom

                Donuk omuz

                Tenisçi dirseği

                Siyatik

                Bel ağrısı

                Osteoartrit

Ağız hastalıkları

                Diş ağrısı, çekim sonrası ağrı

                Gingivit

                Akut ve kronik farenjit

Kaynak: Sierpina VS, Frenkel MA. Acupuncture: a clinical review. South Med J. 2005 Mar;98(3):330-7.

 

Akupunktur ile ilgili National Institutes of Health Konsensus Paneli  

 Akupunktur ile ilgili National Institutes of Health Konsensus Paneli

Kanıta dayalı etkinliğinin olduğu gösterilmiş

                Kemoterapi ile oluşan mide bulantısı,

                Diş ağrısı,

                Gebeliğe bağlı mide bulantısı,

                Postoperatif mide bulantısı

Potansiyel olarak yararlı

                Bağımlılıklar,

                Astım

                Karpal tünel sendromu

                Epikondilit

                Fibromiyalji

                Baş ağrısı

                Bel ağrısı

                Menstürel kramplar

                İnme (felç) rehabilitasyonu

 

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      7130 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

 Akılcı ilaç kullanımı, Rasyonel ilaç kullanımı, ilaçların bilinçli kullanımı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam148
Toplam Ziyaret726583