Özgeçmiş

 Dr. Sedat YILDIZ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

click for English... İngiltere Bayrağı


Dr. Sedat YILDIZ – ÖZGEÇMİŞ 

Özgeçmiş

     Dr. Sedat Yıldız 1982 yılında Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Alanya'da tamamladı. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi`ne başladı. 21.06.2005 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi`nden mezun oldu. Aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi almaya hak kazandı. Eylül-Aralık 2007 tarihleri arasında İtalya`nın Floransa Üniversitesi`nde 3 ay klinik rotasyon yaptı. 28 Kasım 2009 tarihinde katıldığı sınavla Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Belgesini (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine), Aralık 2009 tarihinde katıldığı sınavla Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik (Board) Belgesini almaya hak kazandı. 2010 yılı ilk yarısında Gazi Üniversitesinde Akupunktur eğitimini tamamlayarak Sağlık Bakanlığı Akupunktur Sertifikasını aldı. Mayıs 2010`da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu. 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi`nde yüksek lisans eğitimine başladı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi`nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve idareci olarak görev yaptı. Halen geleneksel, tamamlayıcı ve integratif tıp uygulamaları konusunda eğitim ve klinik danışmanlığı yapmaktadır.


İlgi alanları: Fizik tedavi ve rehabilitasyon, fibromiyalji, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (akupunktur, kupa terapisi, refleksoloji, nöralterapi, proloterapi, uygulamalı kinezyoloji, hirudoterapi, kinezyolojik bantlama, enerji temelli tedaviler, osteopati, kayropraktik), lenfödem rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon, osteoporoz, elektrofizyoloji, bel ağrıları, sosyal güvenlik uygulamaları, tıp hukuku, sağlık yönetimi, evde bakım hizmetleri, tam ve kısmi felçler, akılcı ilaç kullanımı rehabilitasyon teknolojileri.

 

İdari Görevler 

 1. Türk Tabipleri Birliği, Isparta-Burdur Tabip Odası Genel Sekreterliği (2014-2016)
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi YBEM Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Eğitim Koordinatörü (2013-2015)
 3. Isparta-Burdur Tabib Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2016)
 4. Rehabilitasyon Servisi Doktoru (2010-2016)
 5. Evde Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu (2011-2014)
 6. Akılcı İlaç Kullanımı Ekip Sorumlusu (Eğirdir Rehabilitasyon Hastanesi) (2010-2014)
 7. Performans İnceleme Komisyonu (Etik Kurul) (2010-2014 Başkan/Üye
 8. Isparta Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi (2013-2016)
 9. Isparta Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı (2014-2016)
 10. Isparta Valiliği İl İnsan Hakları Komisyonu Üyesi (2012-2016)
 11. Başhekim Yardımcılığı, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (2011-2012)

2010-2014 yılları arasında belirtilen komisyonlarda görev almış ve/veya başkanlık yapmıştı

Hastane Hizmet Kalite Uygulamalarından Sorumlu Yönetici

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Güvenliği Komitesi

Eğitim Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Basın ve Halkla İlişkiler

İstatistik

Hasta ve Çalışan Hakları Değerlendirme Komitesi

Özel Davraz Yaşam Hastanesi - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 2015-2016 


Diğer Görevler
 

 1. İntegratif Tıp Derneği (Başkan)
 2. TEMA Isparta Örgütlenme Sorumlusu
 3. Sağlık Turizmi alanında danışmanlık hizmetleri
 4. Manuel Akademi, Bilişim, Eğitim ve Yayınevi danışmanlığı 


Bilim Komisyonu Görevleri
 

 1. Sağlık Bakanlığı Kupa Uygulaması
 2. Sağlık Bakanlığı Kayropraktik
 3. Sağlık Bakanlığı Osteopati
 4. Sağlık Bakanlığı Refleksoloji Uygulaması
 5. Sağlık Bakanlığı Proloterapi Uygulaması


Alan Dışı Eğitim:
 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisansı 2011- )

 

Güncel Çalışma Konuları 

 1. Rehabilitasyon Hastanelerinin Planlanması
 2. Rehabilitasyon Hizmetlerinde Maliyet/Etkinlik Değerlendirmesi
 3. Sağlık Hizmetlerinde Arzın Talep Yaratması
 4. Rehabilitasyon Hizmetlerinde Stratejik Yönetim
 5. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniklerinin Planlanması
 6. Yönetim ve Örgüt Kuramları
 7. Rehabilitasyon ve İntegratif Tıp Hastanelerinin Organizasyonu (Tez Konusu 2014-  )

Alanında alınan ödüller

 1. En iyi bildiri ödülü. Sözel sunum. Türkiye Osteoporoz Derneği 3. Ulusal  Sempozyumu, Ankara, 2007
 2. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dalı Özel Mansiyonu. Sözel sunum. 17. Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Mayıs 2010. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Ödülü.


Alanı ile İlgili Eğitimle
r (Genel)

 1. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Kursu (2010)
 2. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Programı (2010)
 3. Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi Kursu (2010)
 4. Nörorehabilitasyonda Hasta Değerlendirilmesi Kursu (2006)
 5. Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik Kursu (2009)
 6. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Nöral Terapi (2009)
 7. Ayak Refleksoloji Kursu (2005-2014)
 8. Elektrofizyoloji (Süleyman Demirel Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, 6 ay)
 9. Enerji Temelli Tedaviler & Biyoenerji (2010-2014)
 10. Klinik Parietal, Kranial ve Viseral Osteopati (2010-2014)
 11. Kinezyolojik Bantlama (2006-2014)
 12. Kupa Terapisi & Hacamat (2010-2014)
 13. Hirudoterapi (2010-2014)
 14. Kompleks Dekonjestif Tedavi (2011-2014)
 15. Lenfatik Sistem Hastalıklarında Temel Tanı ve Tedavi (2011-2014) 
 16. Proloterapi (2010-2014)
 17. Nöral Terapi (2007-2014)
 18. Alt Ekstremite Robotik Rehabilitasyon (Klinik Rotasyon 2013-2014)
 19. Uygulamalı Kinezyoloji (2013-2014)
 20. Modifiye Manupilasyon Teknikleri (2012-2014)
 21. Enstrümante Omurga Manupilatif Tedavisi (2012-2014)
 22. Biyorezonans Uygulamaları (2013-2014)
 
Alanı ile İlgili Eğitimler 
 1. Nörorehabilitasyonda Hasta Değerlendirilmesi Kursu (Ankara - 2006)
 2. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Nöral Terapi (FTR Kongresi - 2007)
 3. Ayak Refleksoloji Kursu (2007)
 4. Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik Kursu (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta - 2009)
 5. Elektrofizyoloji (ENMG, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nöroloji Kliniği, Isparta - 6 ay)
 6. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Eğitimi (Gazi Üniversitesi, Ankara - 2010)
 7. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Programı (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta - 2010)
 8. Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi Eğitimi (Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar - 2010)
 9. Kinezyolojik Bantlama (Afyonkarahisar, 21-22 Mayıs 2011)
 10. Kinezyolojik Bantlama (Ankara, 30-31 Temmuz 2011)
 11. Kinezyolojik Bantlama (Gaziantep - 16 Ekim 2011)
 12. Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri (Ankara, 12-13 Kasım 2011)
 13. Lenfatik Sistem Hastalıklarında Temel Tanı ve Tedavi Eğitimi (Ankara, 14-15 Ocak 2012)
 14. Manuel Lenf Drenajı ve Kompleks Dekonjestif Tedavi Eğitimi (Ankara, 17 Mart 2012)
 15. Lomber Omurga ve Sakroiliak Eklemin Osteopatik Manuel Teknikleri (İleri Seviye Eğitim, Ankara, 31 Mart - 1 Nisan 2012)
 16. Lenfatik Sistem Hastalıklarında Temel Tanı ve Tedavi Eğitimi (Ankara, 12-13 Mayıs 2012)
 17. Proloterapi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Temel Klinik Uygulamalar (Ankara, 9-10 Haziran 2012)
 18. Servikal Bölge Osteopatik Manuel Terapi Teknikleri (Ankara, 30 Haziran - 1 Temmuz 2012)
 19. Klinik Nöral Terapi Temel Eğitimi (Ankara, 28-29 Temmuz 2012)
 20. Lenfatik Sistem Hastalıklarında Temel Tanı ve Tedavi Eğitimi (Ankara, 1-2 Eylül 2012)
 21. Klinik Nöral Terapi 2. Basamak Eğitimi (Ankara, 6-7 Kasım 2012)
 22. Servikal Omurga ve Miofasial Sistemin Osteopatik Manuel Terapi Teknikleri (Ankara, 1-2 Aralık 2012)
 23. Klinik Nöral Terapi 1. Basamak Eğitimi (Diyarbakır, 22-23 Aralık 2012)
 24. Klinik Nöral Terapi 3. Basamak  (İleri Seviye) Eğitimi (Ankara, 29-30 Aralık 2012)
 25. Kupa Terapisi / Hacamat Eğitimi (Ankara - 16-17 Şubat 2013)
 26. Nöral Terapi Eğitimi (Ankara - 23-24 Şubat 2013)
 27. Lomber & Sakroiliak Osteopati (Ankara - 6-7 Nisan 2013)
 28. 2. Basamak Nöralterapi Eğitimi (20-21 Nisan 2013)
 29. Klinik Nöralterapi (İstanbul - 27-28 Nisan 2013)
 30. Servikal bölge Osteopati teknikleri (Ankara - İntegratif Tıp Derneği katkılarıyla, 18-19 Mayıs 2013)
 31. Spor Yaralanmaları ve Ağrı Tedavisinde Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (30 Mayıs 2013 - GATA Spor Hekimliği)
 32. Otonom Sinir Sistemi Regülasyon Tedavisi (29-30 Haziran 2013 – Ankara)
 33. Uygulamalı Kinezyoloji Eğitimi (14-15 Eylül 2013 – Ankara)
 34. Klinik Nöralterapi Çalışma Modülü (21-22 Eylül 2013 – Ankara)
 35. Proliferatif Tedaviler Eğitimi (5-6 Ekim 2013 – İstanbul)
 36. Proloterapi Çalışma Kolu Toplantısı (2-3 Kasım 2013 – İstanbul)
 37. İntegratif Tıp Nöralterapi Tanıtım Eğitimi (16-17 Kasım 2013 – Ankara)
 38. İntegratif Tıp Nöralterapi 1. Modülü (23-24 Kasım 2013 – İstanbul)
 39. Mezoterapi Semineri (22 Aralık 2013 - İstanbul)
 40. Proloterapi Sempozyumu (22 Aralık 2013 - İstanbul)
 41. Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkili Enjeksiyon Tedavileri (4-5 Ocak 2014 – Ankara)
 42. Proliferatif Tedaviler Eğitimi (11-12 Ocak 2014 – İstanbul)
 43. Sinir Sistemi Klinik Tedavi Protokolleri (25-26 Ocak 2014)
 44. Klinik Proloterapi Eğitimi (5-6 Nisan 2014 – Ankara)
 45. Psikonöroimmünoloji Eğitimi (3-4 Mayıs 2014 – Ankara)
 46. Paul Schmidt`e Göre Biyorezonans (24 Mayıs 2014 – İstanbul)
 47. İntegratif Tıp İle İlgili Yeterlilik ve Yasal Düzenlemeler (10 Ekim 2014 - Belgrad)
 48. Biyorezonans Tanı ve Tedavi Atölyesi (11 Ekim 2014 - Belgrad)Çalıştay

  1. T.C. Sağlık Bakanlığı Alternatif Tedaviler Çalıştayı (Ankara-28-29 Mart 2013)
   2. T.C. Sağlık Bakanlığı Alternatif Tedaviler Mevzuat Çalıştayı (Ankara  27-28 Kasım 2013)

Eğitmen veya Konuşmacı Olarak Katıldığı Ders/Toplantı/Seminer Konuları

 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Isparta SDÜ Sağlık Hizmetleri MYO, Yaşlı Bakım Teknikerliği)
 2. Kinezyolojik Bantlama, Elastik Terapötik Bantlama 
 3. Refleksoloji, Ayak Zon Tedavisi
 4. Manuel Lenfatik Drenaj ve Çok Tabakalı Bandajlama
 5. Masaj ve Yumuşak Doku Manupilasyon Teknikleri
 6. Elektromanyetik Dalgalar
 7. Akılcı İlaç Kullanımı
 8. Sağlık Uygulama Tebliği ve Performans Uygulamaları
 9. Klinik Nöral Terapi (Eğitmen Yardımcısı)
 10. Kupa Terapisi / Hacamat (Eğitmen Yardımcısı)
 11. Hirudoterapi (Eğitmen Yardımcısı)
 12. Diyabet ve Egzersiz (7 Mayıs 2013 - Isparta) 
 13. İntegratif Tıp Derneği tanıtımı (17 Mayıs 2013 - Online)
 14. Spor Yaralanmaları ve Ağrı Tedavisinde Kayropraktik (30 Mayıs 2013 - Ankara)
 15. Klinik Nöralterapi Sempozyumu, 5-6 Ekim 2013
 16. Klinik Proloterapi Sempozyumu, Proloterapi Oturumu (22 Aralık 2013 - İstanbul)

  

Alanı ile İlgili Burs ve Ödüller 

 1. Fibromyalji sendromunun teşhisine yönelik HRV, SSR ve psikolojik testlerin dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları ile değerlendirilmesi ve ilişkilerin belirlenmesi. TÜBİTAK araştırma projesi bursu, 108E036. 2007-2010. (tamamlanmış proje) 
 2. En iyi bildiri ödülü. Sözel sunum. Türkiye Osteoporoz Derneği 3. Ulusal  Sempozyumu, Ankara, 2007
 3. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dalı Özel Mansiyonu. Sözel sunum. 17. Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Mayıs 2010. Venedik/İtalya. 

 

Üye Olduğu Bilimsel Dernekler 

 1. Türk Tabipler Birliği, Isparta Burdur Tabip Odası
 2. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 3. European Society of Physical Medicine and Rehabilitation
 4. İntegratif Tıp Derneği
 5. Kupa Terapisi Araştırma ve Geliştirme Derneği


Yayınevi ve Editörlük Çalışmalar
  

 1. Yayın Danışmanı (Manuel Akademi Yayınevi)
 2. İntegratif Tıp Dergisi (Editör)

 

Bilimsel Yayınlar

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. Savaş S, Akkuş S, Soyupek F, İlgün E, Yıldız S. İnme rehabilitasyonundaki gecikmenin fonksiyonel sonuçlar ve tıbbi komplikasyonlar üzerine etkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:45-9.
 2. Soyupek F, Ceyhan AM, Yildiz S, Yıldırım M. Is the Incidence of Fibromyalgia Syndrome Higher in the Patients with Behcet Disease and is Related to Disease Activity of Behcet Disease? JPMRS 2009;12:113-6.

 

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. Soyupek F, Cerci S, Yildiz S, Yildiz M, Gumus B. Effect of homocysteine on bone mineral density of rats. Biol Trace Elem Res. 2007 Sep;118(3):255-9.
 2. Soyupek F, Guney M, Eris S, Cerci SS, Yildiz S, Mungan T. The evaluation of hand functions of the women with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology 2008;24(10):571-5.
 3. Soyupek F, Yildiz S, Akkus S, Guney M, Mungan MT, Eris S. The Frequency of Fibromyalgia Syndrome in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. Journal of Musculoskeletal Pain May 2010, Vol. 18, No. 2: 120–126.

 

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

 1. Bilgin S, Bilgin G, Çolak ÖH, Özkan Ö, Yıldız S, Köklükaya E. Fibromiyalji sendromunda, yapay sinir ağları ve dalgacık paket dönüşümü kullanılarak kalp hızı değişkenliği ile BAI psikolojik test skorlarının ilişkilendirilmesi. 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, 2010.
 2. Arslan E, Yıldız S, Köklükaya E, Albayrak Y. Bulanık mantık yöntemi kullanılarak fibromiyalji sendromunun sınıflandırılması. 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, 2010.
 3. Nöralterapi: Genel kavramlar. Klinik Nöralterapi Sempozyumu, Ankara, 2013.

 

Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri

 1. Savaş S, Yıldız S, Eren İ. Hemiplejik hastaların refakatçilerinin depresyon semptomları ve bunlara etki eden faktörler. 21. Ulusal FTR Kongresi, Antalya, 2007.
 2. Yıldız S, Eriş S, Savaş S, Aydın MA. Yöresel bir el yaralanması nedeni: Köstebek tabancası. 21. Ulusal FTR Kongresi, Antalya, 2007.
 3. Akkuş S, Yıldız S, Yener M, Şahin M, Tamer MN. Fibromyalji'li hastalarda serum parathormon düzeyleri. TRASD Bahar Sempozyomu, Sivas, 2007.
 4. Soyupek F, Güney M, Eriş S. Çerci S, Mungan T, Yıldız S. Polikistik over sendromlu vakaların el fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 21. Ulusal FTR Kongresi, Antalya, 2007.
 5. Yıldız S, Soyupek F, Akkuş S, Güney M, Mungan T, Eriş S. Polikistik over sendromunda fibromyalji sıklığı. 21. Ulusal FTR Kongresi, Antalya,2007.
 6. Soyupek F, Yıldız S, Çerci S, Yıldız M, Gümüş B. Sıçanlarda plazma homosistein düzeyinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. Türkiye Osteoporoz Derneği 3. Ulusal Sempozyumu, Ankara, 2007.
 7. Soyupek F, Ceyhan AM, Yıldız S, Yıldırım M. Behçet hastalığında fibromiyalji sıklığı. TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2008.
 8. Ceyhan AM, Yıldız S, Soyupek F, Yıldırım M, Kılınç Y,Akkaya VB. Behçet hastalığında anksiyete ve depresyonun hastalık aktivitesi ile ilişkisi. TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 2008.
 9. Yener M, Eriş S, Yıldız S, Yılmaz N, Akkuş S, Vural H, Çelik H. Fibromiyaljili hastalarda tümör nekrosis faktör alfa, interlökin 6 ve interferon gama düzeyleri ile hastalık değişkenleri arasındaki ilişkinin araştırılması. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 2010.
 10. Yener M, Yıldız S, Baloğlu HHH. Fibromiyalji, romatoid artrit ve diz osteoartritli hastalarda sağlık ile ilgili yaşam kalitesinin belirlenmesi. 4. Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 2010.
 11. Ceylan E, Yıldız S. Alt ekstremite ağrısı olan hastalarda alt ekstremite venöz renkli doppler ultrasonografi bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2011.
 12. Yıldız S, Altınbilek T. Bir bozucu alan olarak ıslak kupa terapisi (hacamat) alanları. Klinik Nöralterapi Sempozyumu, Ankara, 2013.

 

Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri

 1. Savas S, Yener M, Yildiz S, Uslusoy G. Effectiveness of lumbar supports in the treatment of acute non-specific low back pain. 5th World Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. İstanbul, 2009.
 2. Yildiz S, Soyupek F, Bilgin S, Koyuncuoglu HR. Endurance and surface electromyography power frequency analysis of paraspinal muscles in patients with chronic low back pain undergoing exercise program. 17th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Florance, 2010.
 3. Yildiz S. Current Status of Traditional and Complementary Medicine in Turkey. 7th European Congress for Integrative Medicine. Serbia, 2014. 

 

Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak

 1. Fibromyalji sendromunun teşhisine yönelik HRV, SSR ve psikolojik testlerin dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları ile değerlendirilmesi ve ilişkilerin belirlenmesi. TÜBİTAK araştırma projesi, 108E036. 2007-2010. (tamamlanmış proje) 

 

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

 1. Fibromyalji sendromunun teşhisine yönelik HRV, SSR ve psikolojik testlerin dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları ile değerlendirilmesi ve ilişkilerin belirlenmesi. TÜBİTAK araştırma projesi, 108E036. (tamamlanmış proje)
 2. Egzersiz programı uygulanan kronik bel ağrılı hastalarda paraspinal kas enduransı ve elektromiyografik bulgularının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Tıpta uzmanlık projesi. Proje no: 1608.TU.08. (tamamlanmış proje)

 

Alan Dışı Diğer Eğitimler

 1. Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (32. RYLA)
 2. Türk Standardları Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 3. Türk Standardları Enstitüsü Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi
 4. Türk Standardları Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi
 5. Türk Standardları Enstitüsü İç Kalite Tetkiki Eğitimi
 6. Türk Standardları Enstitüsü Liderlik Eğitimi
 7. Türk Standardları Enstitüsü Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
 8. Türk Standardları Enstitüsü Zaman Yönetimi Eğitimi
 9. Türk Standardları Enstitüsü Anket Eğitimi
 10. T.C. Sağlık Bakanlığı, Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Önleme Eğitimi

 

Katıldığı Kongre ve Sunumlar 

 1. Romatoloji 2006 (2006)
 2. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu (2006)
 3. Uluslar Arası Katılımlı 1. Ulusal İyon Kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi (2006)
 4. 21. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi (2007)
 5. Nöropatik Ağrı Tedavisine Güncel Yaklaşımlar (2007)
 6. 21. Yüzyılda Osteoporoz Sempozyumu (2007)
 7. Reumaflorence 2007 (2007)
 8. Ege Farmakoloji Günleri (2008)
 9. Osteoporoz, Klinik Yaklaşım (2009)
 10. Depresyon, Tanı ve Tedavisi (2009)
 11. Vasküler Girişimsel Radyoloji Sempozyumu (2009)
 12. 5. Dünya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi (2009)
 13. 22. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi (2009)
 14. Yanık Paneli (2009)
 15. 17. Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2010)
 16. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011
 17. 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi 27-30 Ekim 2011
 18. Uluslararası Manuel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu 21-22 Eylül 2012
 19. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 Mart 2013
 20. Klinik Osteopati Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2013
 21. Spor Yaralanmaları ve Ağrı Tedavisinde Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 30 Mayıs 2013
 22. Klinik Nöralterapi Sempozyumu, 5-6 Ekim 2013
 23. Klinik Proloterapi Sempozyumu, 22 Kasım 2013
 24. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014
 25. Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Uluslararası Yaklaşım Konferansı, İstanbul, 7-8 Mart 2014
 26. 7. Avrupa İntegratif Tıp Kongresi, Sırbistan, 10-11 ekim 2014
 27. Genetik Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Moleküler Yöntemler ve Mühendislik Uygulamaları Çalıştayı, Isparta, 18-19 Şubat 2016 Yabancı Dil

   İngilizce (iyi)
   Almanca (A2) (sınırlı)
   İtalyanca (CELI 1) (sınırlı)Bilgisayar ve Teknoloji

   Microsoft Office® uygulamaları 

   LabChart® for PowerLab® Data Acquisition Systems

   Matlab® (Temel)

   Web sitesi tasarımı

   Elektromanyetik dalgalar ve fizik tedavi cihazları

   Biyolojik sinyallar (Elektrofizyoloji ve kalp hızı değişkenliği)  

 

İletişim Bilgileri


   Web: www.drsedatyildiz.com

   e-posta: dr_sedatyildiz@hotmail.com
   
   Adres:  Yıldız Eczanesi. Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No 8. Özel Isparta Hastanesi Karşısı, Merkez/Isparta   

   

Sedat Yildiz                  

Medical Doctor (Physical Medicine and Rehabilitation), Acupuncturist

click for Turkish... Türk Bayrağı

      

 Sedat Yildiz – C.V. (04/05/2014)

PERSONAL INFORMATION

Name Surname : Sedat Yildiz

Adress             : Yıldız Eczanesi. Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No 8. Özel Isparta Hastanesi Karşısı, Merkez/Isparta/Turkey   

E-mail              : dr_sedatyildiz [at] hotmail . com (dr_sedatyildiz@hotmail.com)

Web                 : www.drsedatyildiz.com

Marital Status   : Married

Driving License : B

Profession       : Medical Doctor

 

 

CHRONOLOGICAL RESUME

 

Education

2011 – Present

Suleyman Demirel University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Isparta - Turkey
Master in Health Management

2005 – Present

 

2010

 

2005 – 2010

 

28.11.2009

 26.12.2009

 2007

 

 

 

 

2007

Traditional, Complementary and Alternative Medicine

Turkey

Gazi University (3 months)

Ankara - Turkey

Acupuncture Certificate of Ministry of Health.

 

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Internal Medicine

Isparta - Turkey

Department of Physical Medicine and Rehabilitation

 

Board Certified Specialist in Physical Medicine and Rehabilitation (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine)

 

Physical Medicine and Rehabilitation Proficiency Examination (Turkish Board Certificate in Physical Medicine and Rehabilitation)

 

Clinical rotations at the University of Florence Medical School

Florance –Italy

(Spinal Injury Unit, Orthopaedic Rehabilitation)

 

Special Education in Patient Assessment in Neurorehabilitation

1999 - 2005

 1987 – 1999

Akdeniz University, Faculty of Medicine,
Antalya - Turkey
Medical School

 

Primary School and High School

Alanya – Antalya - Turkey

  

Work Experience

2010 – Present

Egirdir Rehabilitation Hospital
Isparta - Turkey
Physiatrist

2013 – Present

Suleyman Demirel University,

Lifelong Learning Centre,  Traditional, Complementary and Alternative Medicine Education and Research Unit Coordinator

2007 – Present

Manual Academy

Isparta – Turkey

Education Counselor

2005 – 2010

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Internal Medicine

Isparta - Turkey

Department of Physical Medicine and RehabilitationBasic Interests: Physical medicine and rehabilitation, fibromyalgia, traditional and complementary medicine (acupuncture, cupping therapy, reflexology, neural therapy, prolotherapy, applied kinesiology, hirudoterapi, kinesiology taping, energy-based therapies, osteopathy, chiropractic), lymphedema rehabilitation, orthopedic rehabilitation, osteoporosis, back pain, social security regulations, medical law, health care management, home care services, neurological rehabilitation (cerebrovascular accident, traumatic brain injury, spinal cord injury), rational drug use, rehabilitation technologies.

 

Administrative Tasks 

 1. Turkish Medical Association, General Secretariat of the Board of Directors of the Medical Chamber of Isparta-Burdur (2014- )
 2. Suleyman Demirel University, Lifelong Learning Centre,  Traditional, Complementary and Alternative Medicine Education and Research Unit Coordinator (2013-  )
 3. Member of the Board of Directors of the Medical Chamber of Isparta-Burdur (2012- )
 4. Director of Rehabilitation Service in Egirdir (2010-  )
 5. Chief physician in Department of Physical Medicine and Rehabilitation Service (2011-  )
 6. Isparta City Council Executive Board Member
 7. Isparta City Council Chairman of Health Studies Group
 8. Member of Isparta Provincial Human Rights Board
 9. Vice Head Physician, Egirdir Bone Joint Diseases Treatment and Rehabilitation Hospital (2011-2012)

He chaired and took part on the following commissions between the years 2010-2014

Senior Manager of Quality Practice in Hospital Services

Staff Safety Committee

Education Committee

Facility Security Committee

Press and Public Relations

Statistics

Patient and Employee Rights Assessment Committee

 1. Home Care Services Unit Officer (2011- )
 2. Rational Drug Use Management Team (Egirdir Rehabilitation Hospital) (2010-  )
 3. Health Service Performance Review Commission (Ethics Committee) (2010-2014 President / Member)

 

Chairman of an Association  

 1. Society of Integrative Medicine in Turkey (President)

 

Other Degree Training: Suleyman Demirel University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (Master in Health Management 2011- )

 

Current Research Areas 

 1. Planning for Rehabilitation Hospital
 2. Cost Effectiveness of Rehabilitation Services
 3. Strategic Management in Rehabilitation Services
 4. Administration and Organization Theories
 5. Organization of Rehabilitation and Integrative Medicine Hospital (Thesis 2013 -)


Specific Education & Training

 1. Acupuncture Certificate of Ministry of Health (2010)
 2. Use of Experimental Animals Training Program (2010)
 3. Education in Ultrasonography of Musculoskeletal System (2010)
 4. Patient Assessment in Neurorehabilitation (2006)
 5. Neural Therapy in Musculoskeletal Disorders (2009)
 6. Studied in Research Methods and Biostatistics in Suleyman Demirel University (2009)
 7. Foot Zone Therapy (Reflexology) (2007-2014)
 8. Electrophysiology (ENMG, 6 months in Department of Neurology of SDU Research Hospital)
 9. Energy Based Therapies (2010-2014)
 10. Clinical Parietal, Cranial and Visseral Osteopathy (2010-2014)
 11. Kinesiology Taping (2006-2014)
 12. Cupping Therapy, Wet Cupping Therapy (2010-2014)
 13. Hirudotherapy (2010-2014)
 14. Manual Lymphatic Massage and Complex Decongestive Therapy (2011-2014)
 15. Basic Diagnosis and Treatment of Lymphatic System Disorders (education, on the patient experience, academic studies) (2011-2014) 
 16. Prolotherapy (2010-2014)
 17. Neural Therapy (2007-2014)
 18. Lower Extremity Robotic Rehabilitation (Clinical Rotation 2013-2014)
 19. Applied Kinesiology (2013-2014)
 20. Soft/Modified Chiropractic Thecniques in Pain Management (2012-2014)
 21. Instrumented Spinal Manipulation Therapy (2012-2014)
 22. Bioresonance Therapy (2014)

 

Educational Details 

 1. Patient Assessment in Neurorehabilitation (Ankara - 2006)
 2. Neural Therapy in Musculoskeletal Disorders (in National PMR Congress - 2007)
 3. Foot Reflexology Training (2007)
 4. Research Methods and Biostatistics (Isparta - 2009)
 5. Electrophysiology (ENMG, 6 months in Department of Neurology of SDU Research Hospital)
 6. Acupuncture&TCM Education of Ministry of Health (Gazi University, Ankara - 2010)
 7. Use of Experimental Animals Training Program (SDU, Isparta - 2010)
 8. Education in Ultrasonography of Musculoskeletal System (Kocatepe University, Afyonkarahisar - 2010)
 9. Kinesiology Taping (Afyonkarahisar, 21-22 May 2011)
 10. Kinesiology Taping (Ankara, 30-31 July 2011)
 11. Kinesiology Taping (Gaziantep - 16 October 2011)
 12. Osteopathic Manual Techniques of Lumbal Spine and Sacroiliac Joint (Ankara, 12-13 November 2011)
 13. Basic Diagnosis and Treatment of Lymphatic System Disorders (Ankara, 14-15 January 2012)
 14. Manual Lymphatic Massage and Complex Decongestive Therapy (Ankara, 17 Mart 2012)
 15. Osteopathic Manual Techniques of Lumbal Spine and Sacroiliac Joint (Advanced Techniques, Ankara, 31 March - 1 April 2012)
 16. Basic Diagnosis and Treatment of Lymphatic System Disorders (Ankara, 12-13 May 2012)
 17. Prolotherapy, Basic Applications in Physical Medicine and Rehabilitation (Ankara, 9-10 June 2012)
 18. Osteopathic Manual Techniques of Cervical Spine (Ankara, 30 June - 1 July 2012)
 19. Clinical Neural Therapy Education (Ankara, 28-29 July 2012)
 20. Basic Diagnosis and Treatment of Lymphatic System Disorders (Ankara, 1-2 September 2012)
 21. Clinical Neural Therapy Education (2nd Level, Ankara, 6-7 December 2012)
 22. Osteopathic Manual Techniques of Cervical Spine and Myofascial System (Ankara, 1-2 December 2012)
 23. Clinical Neural Therapy Education (Diyarbakır, 22-23 December 2012)
 24. Clinical Neural Therapy Education (Advanced) (Ankara, 29-30 December 2012)
 25. Cupping Therapy / Wet Cupping Therapy (Ankara - 16-17 February 2013)
 26. Neural Therapy Workshop (Ankara - 23-24 February 2013)
 27. Lumbal & SIJ Osteopathy (Ankara - 6-7 April 2013)
 28. Neural Therapy (Intermediate) (20-21 April 2013)
 29. Clinical Neural Therapy (Istanbul - 27-28 April 2013)
 30. Osteopathic Manual Techniques of Cervical Spine (Ankara – in coperation with Society of Integrative Medicine, 18-19 May 2013)
 31. Complementary Medicine in Pain Management and Sports Injuries (Ankara, Gulhane Military Medical Academy, 30 May 2013)
 32. Regulation Therapies on Autonomic Nervous System (29-30 June 2013 – Ankara)
 33. Applied Kinesiology (14-15 September 2013 – Ankara)
 34. Clinical Neural Therapy Module (21-22 September 2013 – Ankara)
 35. Proliferative Medicine (5-6 October 2013 – Istanbul)
 36. Prolotherapy Workgroup Meeting (2-3 November 2013 – Istanbul)
 37. Integrative Medicine Neural Therapy Meeting (16-17 November 2013 – Ankara)
 38. Integrative Medicine Neural Therapy 1st Module (23-24 November 2013 – Istanbul)
 39. Seminars in Mesotherapy (22 December 2013 - Istanbul)
 40. Autonomic Nervous System and Injection Therapies (4-5 January 2014 – Ankara)
 41. Proliferative Medicine (11-12 January 2014 – Istanbul)
 42. Treatment Protocols in Nervous System (25-26 January 2014)
 43. Clinical Prolotherapy (5-6 April 2014 – Ankara)
 44. Applied Kinesiology and Psychoneuroimmunology (3-4 May 2014 – Ankara)Workshops

1. Ministry of Health (Turkey), Workshop on Complementary Medicine (Ankara-28-29 March 2013)

2. Ministry of Health (Turkey), Workshop on Regulation of Complementary Medicine (Ankara  27-28 November 2013)

 

Seminars, Lectures, Masterships

 1. Physical Medicine and Rehabilitation (Isparta SDU, College of Health Services, Elderly Care Science)
 2. Kinesiology Taping, Elastic Therapeutic taping. 2006-to present: (education, on the patient experience, academic studies, instructor)
 3. Reflexology, Foot Zone Therapy
 4. Manual Lymphatic Massage and Complex Decongestive Therapy
 5. Massage and Soft Tissue Manupilation Techniques
 6. Electromagnetic Waves
 7. Rational Drug Use
 8. Health Legislation Implementation and Performance Evaluation
 9. Clinical Neural Therapy (Assistant Instructor)
 10. Cupping Therapy (Assistant Instructor)
 11. Hirudotherapy (Assistant Instructor)
 12. Diabetes and Exercise (7 May 2013 - Isparta) 
 13. Meetings of Society of Integrative Medicine (17 May 2013 - Online)
 14. Chiropractic in Pain Management and Sports Injuries (30 May 2013 - Ankara)
 15. Clinical Neural Therapy Symposium, 5-6 October 2013
 16. Clinical Prolotherapy Symposium (22 December 2013 - Istanbul)

  

Scientific Memberships

 1. Turkish Medical Association
 2. Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation
 3. European Society of Physical Medicine and Rehabilitation
 4. Turkish Society of Integrative Medicine
 5. Turkish Cupping Therapy Research Association

 

Publishing and Editorial   

 1. Scientific advisor (Manual Academy Publishing House)
 2. Turkish Journal of Integrative Medicine (Editor)

 

Scientific Publications

Published in refereed journals, technical notes, letters to the editor, debates, case reports and abstracts

 1. Savas S, Akkus S, Soyupek F, Ilgun E, Yildiz S. Impact of Delayed Initiation to Stroke Rehabilitation on Functional Outcomes and Medical Complications. Turk J Phys Med Rehab 2007; 53:45-9.
 2. Soyupek F, Ceyhan PM, Yildiz S, Yildirim M. Is the Higher Incidence of Fibromyalgia Syndrome in the Patients with Behcet Disease and is Related to Disease Activity of Behcet Disease? JPMRS 2009; 12:113-6.

 

SCI, SSCI and AHCI articles

 1. Soyupek F, Cerci S, Yildiz S, Yildiz M, Silver B. Effect of Homocysteine on Bone Mineral Density of Rats. Biol Trace Elem Res. 2007 Sep; 118 (3) :255-9.
 2. Soyupek F, Guney M, Eris, S, SS Cerci, Yildiz S, Mungan T. The Evaluation of Hand Functions in women with Polycystic Ovary Syndrome. Gynecological Endocrinology 2008, 24 (10) :571-5.
 3. Soyupek F, Yildiz S, Akkus S, Guney M, Mungan MT, Eris S. The Frequency of Fibromyalgia Syndrome in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. Journal of Musculoskeletal Pain May 2010, Vol. 18, no. 2: 120-126.

Informative papers

 1. Journal of Integrative Medicine in Turkey. Special Issue for Osteopathy Symposium (May 2013).
 2. Chiropractic in the light of World Health Organization Guidelines. (November 2013).
 3. Osteopathy in the light of World Health Organization Guidelines. (November 2013).
 4. Cupping therapy and level of negative pressure: preliminary study. (November 2013).
 5. A method of treatment waiting in the dusty shelves of history: Prolotherapy. (November 2013).

 

Presenting the full text papers published in national meetings

 1. Bilgin S, Colak Oh, Ozkan O, Yildiz S, Koklukaya E. Fibromyalgia syndrome, neural networks and wavelet packet transform using the heart rate variability associated with the anxiety index scores. 15th National Biomedical Engineering Meeting, Antalya, Turkey, 2010.
 2. Arslan M, Yildiz S, Koklukaya E, Albayrak, Y. Using the method of fuzzy logic for classification of fibromyalgia syndrome. 15. National Biomedical Engineering Meeting, Antalya, Turkey, 2010.
 3. Yildiz S. Neural Therapy: Basic concepts. Clinical Neural Therapy Symposium, Ankara, 2013.

 

Presented the summary text papers published in national meetings

 1. Savas, S, Yildiz S, Eren I. Care givers in hemiplegic patients with symptoms of depression. 21th National Congress of PMR, Antalya, 2007.
 2. Yildiz S, Eris S, Savas S, Aydin MA. Mole Pistol: A regional cause of  hand injury. 21. National Congress of PMR, Antalya, 2007.
 3. Akkus S, Yildiz S, Yener M, Sahin M, Tamer MN. Serum parathyroid hormone levels in patients with fibromyalgia. TRASD Spring Symposium, Sivas, 2007.
 4. Soyupek F, Guney M, Eris S. Cerci S, Mungan T, Yildiz S. Evaluation of hand functions in cases of polycystic ovary syndrome. 21. National Congress of PMR, Antalya, 2007.
 5. Yildiz S, Soyupek F, Akkus S, Guney M, Mungan T, Eris S. The frequency of polycystic ovary syndrome in patients with fibromyalgia. 21. National Congress of PMR, Antalya, 2007
 6. Soyupek F, Yildiz S, Cerci S, Yildiz M, Gumus B. Effects of plasma homocysteine levels on bone mineral density in rats. 3rd National Symposium of Osteoporosis Society. Ankara, 2007.
 7. Soyupek F, Ceyhan PM, Yildiz S, Yildirim M. The frequency of fibromyalgia in Behcet's disease. TRASD 3rd National Congress of Rheumatic Diseases, Antalya, 2008.
 8. Ceyhan M, Yildiz S, Soyupek F, Yildirim M, Kilinc Y, Akkaya, ETC. The relationship between anxiety and depression, and disease activity in Behcet's disease. TRASD 3rd National Congress of Rheumatic Diseases, Antalya, 2008.
 9. Yener M, Eris S, Yildiz S, Yilmaz N, Akkus S, Vural H, Celik H. Tumor necrosis factor-alpha, interleukin 6 and interferon-gamma levels in patients with fibromyalgia 4th Turkish Congress of Rheumatology, Antalya, Turkey, 2010.
 10. Yener M, Yildiz S, Baloglu HHH. Health-related quality of life in patients with fibromyalgia, rheumatoid arthritis, knee osteoarthritis. 4th Turkish Congress of Rheumatology. Antalya, Turkey, 2010.
 11. Ceylan E, Yildiz S. Lower extremity venous doppler ultrasonography findings in patients with lower extremity pain. 32nd National Congress of Radiology. Antalya, Turkey, 2011.
 12. Yildiz S, Altinbilek T. As an interference field of wet cupping fields. Clinical Neural Therapy Symposium. Ankara, Turkey, 2013.
 13. Neural therapy in a patient with rheumatoid arthritis. 24. The 6th Turkish Rheumatology Congress (with International Attendance), 25-29 March 2014.
 14. Prolotherapy and Knee. TRASD, March 2014.
 15. Spinal thermography, clinical symptoms and low back pain. TRASD, March 2014.
 16. Avascular necrosis of hip joint. The 6th Turkish Rheumatology Congress 25-29 March 2014.

 

 

Posters and oral presentations in international congress

 1. Savas S, Yener M, Yildiz S, Uslusoy G. Effectiveness of lumbar supports in the treatment of acute non-specific low back pain. 5th World Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, 2009.
 2. Yildiz S, Soyupek F, Bilgin S, Koyuncuoglu HR. Endurance and surface electromyography of the paraspinal muscles power frequency analysis in patients with chronic low back pain undergoing exercise program. 17th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Venice/Italy, 2010.

 

Scholarships and projects

 1. To evaluate and determine the relationship between HRV, SSR, psychological tests, wavelet transform analysis and artificial neural networks for the diagnosis of fibromyalgia. Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Research Project Scholarship, 108E036. (Completed project) 2007-2010.
 2. Endurance and surface electromyography of the paraspinal muscles power frequency analysis in patients with chronic low back pain undergoing exercise program. Suleyman Demirel University Scientific Research Projects Coordination Unit. Medical specialization project. Project number: 1608.TU.08. (Completed project) 2007-2010.

 

Scientific Awards

 1. The Best Paper Award of Turkish Society of Osteoporosis. 3rd National Symposium of Osteoporosis, Ankara, Turkey 2007.
 2. Special Mention of European Union of Medical Specialists. Venice, Italy 2010.

 

Other training

 1. Looking for Rotary Youth Leadership Awards (RYLA 32)
 2. Turkish Standards Institute, Quality Management System Training
 3. Turkish Standards Institute, Process Management, Efficiency and Improvement Techniques Training
 4. Turkish Standards Institute, Quality Management System Documentation Training
 5. Turkish Standards Institute, Internal Quality Inspection Training
 6. Turkish Standards Institute, Leadership Training
 7. Turkish Standards Institute, Customer Satisfaction Training
 8. Turkish Standards Institute, Training in Time Management
 9. Turkish Standards Institute, Survey Training
 10. Turkish Ministry of Health, Education in Prevention of Substance Abuse

 

Other congress and presentations  

 1. Rheumatology 2006 (2006)
 2. 1st Medical Rehabilitation Symposium (2006)
 3. 1st International Participation National Congress of Ion Channels and Oxidative Stress (2006)
 4. 21st National Congress of Physical Medicine and Rehabilitation (2007)
 5. Current Approaches in Treatment of Neuropathic Pain (2007)
 6. 21st Century, Symposium on Osteoporosis (2007)
 7. Reumaflorence 2007 (2007)
 8. Aegean Days of Pharmacology (2008)
 9. Osteoporosis, Clinical Approach (2009)
 10. Depression, Diagnosis and Treatment (2009)
 11. Symposium on Vascular and Interventional Radiology (2009)
 12. 5th World Congress of Physical Medicine and Rehabilitation (2009)
 13. 22nd National Congress of Physical Medicine and Rehabilitation (2009)
 14. Burn Panel (2009)
 15. 17th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (2010)
 16. 23rd National Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 11-15 May 2011
 17. 4th National Osteoporosis Congress, 27-30 October 2011
 18. International Symposium on Manual and Complementary Medicine, 21-22 September 2012
 19. 24. National Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 27-31 March 2013
 20. Clinical Osteopathy Symposium, 17-19 May 2013
 21. Complementary Medicine in Sports Medicine and Pain Management, 30 May 2013
 22. Clinical Neural Therapy, 5-6 October 2013
 23. Seminars in Mesotherapy, 22 December 2013
 24. The 6th Turkish Rheumatology Congress (with International Attendance), 25-29 March 2014
 25. Ministry of Health, T-CAM Symposium, İstanbul, 7-8 March 2014

Languages

 Turkish (Native speaker)

 English (Conversational, Medical)

 German (A2) (very low)

 Italian (CELI 1) (very low)
   


Computing and technology

  Microsoft Office® applications

  LabChart® for PowerLab® Data Acquisition Systems

  Matlab® (Beginner)

  Web site designing

  Effects and properties of electromagnetic waves

  Biological signals (Sympathetic skin response and heart rate variability)  

  

Contact information  

e-mail: dr_sedatyildiz@hotmail.com

Web: www.drsedatyildiz.com

Address: Yıldız Eczanesi. Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No 8. Özel Isparta Hastanesi Karşısı, Merkez/Isparta     

 Akılcı ilaç kullanımı, Rasyonel ilaç kullanımı, ilaçların bilinçli kullanımı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam148
Toplam Ziyaret726583