Eğitimler

EĞİTİMLER İLE İLGİLİ EN GÜNCEL BİLGİLERE www.tisakademi.org WEB SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

İntegratif Tıp

İntegratif tıp, yeni bilimsel gelişmeler ile kadim şifa sistemlerini birlikte kullanan bir tıp yaklaşımıdır. Bazı durumlarda kanıta dayalı tıp disiplinleri tarafından destek görememekle birlikte, hastalar tarafından çoğunlukla kabul görür. İntegratif Tıp, kanıta dayalı tıp ile çelişmez. Aksine; geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını modern bilimin kanıta dayalı anlayışı ile bütünleştirir. Bu yaklaşımda insan bir bütün olarak değerlendirilir ve genel iyilik haline odaklanılır (1,2,3).

1- Yıldız S. İntegratif Tıp. Osteopati Sempozyumu Özel Sayısı. Mayıs 2013.
2- Ryan TJ. Indian J Dermatol. 2013.
3- Schwartz GE, Schloss EP. Explore (NY). 2006.

 İntegratif Tıp Derneği, Turkish Society of Integrative Medicine
(İntegratif Tıp ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Kayropraktik
 Kayropraktik, kayropraksi, chiropractic, şiropraksi

Kayropraktik, sinir-kas-iskelet sistemleri bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ve bu bozuklukların genel sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili sağlık hizmeti veren, sublüksasyon (çıkık ve kırık olmadan ekseni bozulmuş normal eklem) üzerinde özel bir odaklanma ile patolojik eklem biyomekaniğini düzeltme yapan ve vücudun doğal olarak iyileşmesini sağlayan ve bu alan içerisine giren manuel teknikleri içeren bir uzmanlıktır (1). Kayropraktik kas-iskelet sisteminin mekanik rahatsızlıklarının tanı, tedavi ve önlemlenmesinde ve bu mekanik rahatsızlıkların genel sağlık ve sinir sistemi üzerinde etkileri ilgili bir sağlık mesleğidir. Omurganın mekanik bozukluklarını düzeltmek başta olmak üzere, yumuşak doku ve diğer eklem manuel tedavilerine önem verir (2).

1-      WHO – Dünya Sağlık Örgütü, 2005.
2-      Sözlük tanımı, WFC - World Federation of Chiropractic, 2001.

 
(Kayropraktik ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)

 

Osteopati

Osteopati, çeşitli hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran, bir sinirin veya omurilikten gelen sinirlerin fiziksel veya duyusal etkilenmesinden dolayı organlarda görülen, özellikle eklemlerdeki fizyolojik bozuklukların ve hareket kısıtlılığını düzeltme, fonksiyonel bozuklukları ve ağrıları giderme amacıyla uygulanan bir tamamlayıcı tıp tedavi yöntemi ve bir tıp mesleğidir. Tanı ve tedavi öncelikli olarak elleri kullanır. Hastalık ve sağlık durumunda beden, zihin ve ruh arasındaki ilişkiyi dikkate alır (1).

1- Benchmarks for training in osteopathy, 2010.

(Osteopati ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...) Osteopati, osteopathy

Homeopati

Homeopati, “benzerlik yasasına” göre kişiye özgü seçilmiş homeopatik solüsyonlar ile bir organizmanın sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bir tıbbi tedavi metodudur. Homeopatide tedavi tamamen bireyselleştirilmiş olduğundan ve fiziksel, duygusal, zihinsel, yapısal, biyografik ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurduğundan dolayı bütünsel bir tedavi şeklidir. 

 Homeopati, homeopathy

(Homeopati ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)

 

Proloterapi

Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Artrit, bel ağrısı, boyun ağrısı, fibromiyalji gibi kronik ağrıların tedavisinde kullanımı günden güne artmaktadır. Ülkemizde de proloterapi ile ilgili çalışmalar disiplinler arası işbirliği içinde yürütülmekte ve yöntemin daha yaygın kullanımına yönelik kurumsal çalışmalar yapılmaktadır.

 Proloterapi, prolotherapy
(Proloterapi ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Mezoterapi

Mezoterapi, cildin mezodermden köken alan orta tabakasına uygulanan bir enjeksiyon yöntemi olarak tanımlanır. Bu uygulama ile (iğne ve farmokinetik etki) mezodermi uyararak, embriyolojik gelişmede mezoderm kaynaklı doku ve organ patolojilerinin semptom ve şikayetlerini azaltmayı hedefleyen bir tedavi metodudur. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle verilir.

 Mezoterapi, mesotherapy

(Mezoterapi ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...).
Sunum 1 - Mezoterapi nedir?

Sunum 2 - Mezoterapi sertifikalı eğitimi


Refleksoloji

Refleksoloji kelimesi “refleks” ve “oloji” kelimelerinden oluşur. Bu kelimedeki “refleks” kısmı çoğunlukla “reflection – yansıma”, “-oloji” ise “çalışma alanı” olarak yorumlanır. Refleksoloji, organların meridyen veya kanallar aracılığı ile ayağın belirli alanlarına yansımaları olduğu temeline dayanmaktadır. Bu yönüyle akupunktur ve shiatsu ile benzerlik gösterir. Ayaktaki belirli noktalara baskı uygulayarak iç organlar uyarılabilir (1).

1- Yıldız S. Refleksoloji, Ayak Zon Tedavisinde Temel Uygulamalar. Kısaltılmış 3. Baskı. Haziran 2012, Isparta.

 Refleksoloji, reflexology

(Refleksoloji ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Kupa Terapi

Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan tedavi yöntemine kuru kupa terapisi denir.Belli vücut noktalarında bölgesel vakum yaparak ve yüzeysel kesikler oluşturarak kanın alındığı köklü tedavi yöntemine ise Yaş Kupa Terapisi (Hacamat) denir.

 Kupa terapisi, cupping therapy, ıslak kupa terapisi, wet cupping therapy, Hacamat, Hajamat

(Kupa terapisi / Hacamat ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Uygulamalı Kinezyoloji

Uygulamalı kinezyoloji (Applied Kinesiology), vücut içi iletişim sistemlerinin fonksiyonunu değerlendiren ve çalışma yöntemi olarak spesifik kas testlerini kullanan bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. Özel teknikler ile kas testi, eklem hareket açıklığı ve nörolojik testler değerlendirilerek kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi üzerindeki sorunları tanımlamaya yardımcı olur. Bu uygulama standart tanısal yöntemler ile sağlığın farklı yönlerini (yapısal, kimyasal ve mental) değerlendirmeyi amaçlar.

  Uygulamalı kinezyoloji, applied kinesiology

(Uygulamalı kinezyoloji  ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Nöral Terapi

Nöralterapi 1920 ‘li yıllarda Huneke soyadında iki Alman doktorunun, daha önceleri uygulanan ancak unutulmaya yüz tutmuş olan, lokal anesteziyle uygulanan, ağrı ve hastalıkların tedavisi için, dokulara, otonomik gangliyonlara, sinir bölgelerine, akupunktur noktalarına, skarlara ve tetik bölgelere lokal anestetiklerin enjeksiyonu ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Otonom sinir sisteminin fonksiyonunu normale getirerek etki ettiğine inanılmaktadır.

 Nöral terapi, neural therapy

Sunum 1 - Nöralterapi nedir? (okumak için tıklayınız...)

Sunum 2 - Nöralterapi eğitimi (okumak için tıklayınız...)Kinezyolojik Bantlama

Kinezyolojik bantlama yöntemi Dr.Kenzo Kase tarafından Japonya`da geliştirildi. Dr.Kase, travma sonrası dokularda iyileşmeyi arttıran bantlama yöntemleri üzerinde çalışmıştır. Bu dönemde, standart bantlama yöntemlerinin kas ve eklemlere destek sağladığını; buna karşın standart bantlamanın (atletik bant, spor bant vb.) hareket açıklığını kısıtladığını, fasyayı desteklemediğini, travmatik dokunun iyileşme sürecini engellediğini fark etmiştir. Yeni bir yaklaşıma olan ihtiyaçtan dolayı 1973 yılında Kinesio® Tex, ve Kinesio Taping® yöntemleri geliştirilmiştir. Bantın yapısında zaman içinde değişiklikler yapılmıştır. Yöntem, Seul Olimpiyatlarında (1988) kullanılmış ve bu tarihten itibaren tüm dünyada tanınmıştır (1,2).

1- Yıldız S. Kinezyolojik Bantlama, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Temel Klinik Uygulamalar. Eğitim Kitabı, 2010.
2- Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method. USA.

 kinezyolojik bantlama, kinesiology taping

(Kinezyolojik bantlama ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Lenfödem Rehabilitasyonu

Lenfatik sistemin bozulması durumunda dokudan yeterli ölçüde lenf sıvısı emilimi sağlanamaz. Lenf sıvısı dokuda birikerek gözle görülür ve elle hissedilir bir şişkinlik oluşturur. Bu durum “lenfödem" olarak adlandırılır. Lenfödem rehabilitasyonu, hastalığın tanısı, nedeninin araştırılması, takibi, manuel lenfatik drenaj ve çok tabakalı bandajlama temel olmak üzere farklı yöntemlerle tedavisini konu alır (1).

1- Ayhan F, Borman P, Yıldız S. Lenfatik Sistem Hastalıklarında Temel Tanı ve Tedavi, Eğitim Kitabı, Ankara, 2011. Lenfödem rehabilitasyonu, lympedema rehabilitation

(lenfödem rehabilitasyonu ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)Hirudoterapi

Sülük gibi bazı hayvanların salgılarının (özellikle tükürüklerinin) biyolojik olarak aktif bileşenler içerdiği bilinmektedir. Bu hayvanlar medeniyetin başlangıcından bu yana tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar sülüğün salgılarının birçok bioaktif peptit ve protein içerdiğini göstermiştir (1).

1- Abdualkader AM, Ghawi AM, Alaama M, Awang M, Merzouk A. Leech Therapeutic Applications. Indian J Pharm Sci. 2013.

 Hirudoterapi, hirudotherapy
(Hirudoterapi ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Akupunktur

Acus ve punctura kelimelerinden oluşan bir deyimdir. Noktaya iğne batırmak anlamına gelir. Akupunktur alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden en iyi bilinenidir. Akupunktur uygulayan birçok doktor tarafından uygun koşullarda bir tedavi yöntemi olarak tek başına akupunktur kullanılabilir. Akupunkturun kaynağı 3000 yıldan öncesine dayanır ve dünyanın her ülkesinde uygulanır. Çin, Japonya, Taiwan ve Kore`de genel olarak ilk tedavi olarak kullanılır. 1970`lerin sonuna doğru batı dünyasında ve ABD`de popülerlik kazanmaya başlamıştır. Akupunktur temel olarak belirli vücut noktalarına (akupunktur noktalarına) iğneler batırılması yoluyla uygulanır. Klasik kitaplara göre bu noktalar meridyenler ya da enerji akışı olan kanallar üzerinde bulunur (1).

1- Yıldız S. Uluslararası kuruluşlara göre akupunktur. Akupunktur Bülteni, 2011.

 Akupunktur, acupuncture

(Akupunktur ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Apiterapi

Apiterapi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla bal, polen, propolis, arı sütü, bal mumu ve arı zehiri gibi arı ürünlerinin kullanılmasıdır. Kökeninin 6000 yıl önce antik Mısır uygarlığına kadar uzandığı düşünülür. Apiterapi ve etkinliği ile ilgili araştırmalar devam etmektedir (1).

1- Hellner M, Winter D, von Georgi R, Münstedt K. Apitherapy: usage and experience in german beekeepers. Evid Based Complement Alternat Med. 2008.

 Apiterapi, apitherapy

(Apiterapi ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Fitoterapi

Fitoterapi, geleneksel bitkisel ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan tıbbi tedavidir. Bitkisel ürünlerin tedavide kullanılması çok eski tarihlere dayanmaktadır. Halk hekimliğinde geleneksel olarak uygulanan bu tedaviler tarihsel gelişim sürecinde eczacılık ve tıp disiplinleri içinde de gelişme imkanı bulmuştur.

 Fitoterapi, phytotherapy
(Fitoterapi ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)

Ozonla Tedavi

Ozon doğada atmosferin üst tabakalarında bulunan ve dünyadaki canlı organizmaları ultraviole radyasyondan koruyan bir tabakadır. Ozonun uygulandığı duruma ve uygulama şekline göre farklı etkileri vardır. Tedavi amacıyla; solüsyon, gaz, yağ veya ozon uygulanmış su olarak kullanılabilir (1).


1- A SR, Reddy N, Dinapadu S, Reddy M, Pasari S. Role of ozone therapy in minimal intervention dentistry and endodontics - a review. J Int Oral Health. 2013.

 ozon tedavisi, ozone therapy
Sunum 1 - Ozon uygulaması nedir? (okumak için tıklayınız...)

Sunum 2 - Ozon uygulaması serifikalı eğitim programı (okumak için tıklayınız...)


Hipnoz

Nörolojik bilimler ve psikolojide hipnoz, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku ve uyanıklık arası durum arası tanımlanır.

 Hipnoz, Hypnosis
(Hipnoz ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)


Maggot Terapi

Maggot debritman tedavisi, özel olarak üretilmiş maggotların (sinek kurtçuğu) iyileşmeyen cilt ve doku yaralarına tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Yara tedavisinde çok eski dönemlerden bu yana kullanılmaktadır.

 Maggot terapi maggot therapy

(Maggot Terapi ile ilgili yazının devamı için tıklayınız...)
Her hakkı saklıdır. Yazılı izin olmadan kopyalanamaz. Dr.Sedat Yıldız, 2013-2017.

 Akılcı ilaç kullanımı, Rasyonel ilaç kullanımı, ilaçların bilinçli kullanımı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam147
Toplam Ziyaret726582